CÂY THÔNG NOEL

PHỤ KIỆN GIÁNG SINH

Lễ Giáng Sinh

Lễ Giáng Sinh (Còn được gọi là Noel, Christmas) là lễ hội kỷ niệm sự ra đời của chúa Giê-Su được tổ chức chủ yếu vào ngày 25 tháng 12 hằng năm. Là một dịp lễ tôn giáo và văn hóa của hàng tỷ người trên thế giới.

Xem thêm

Christmas Day

Christmas is an annual festival commemorating the birth of Jesus Christ, observed primarily on December 25 as a religious and cultural celebration among billions of people around the world.

Read more

Phản Hồi Của Khách Hàng